Новини

29.2.2012 г.Уредена е процедурата за взаимно ползване на отпуск на родителите за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Категория: Правителствени
29.2.2012 г.Приет е годишният план за действие по Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията

Категория: Правителствени
29.2.2012 г.Правителството одобри проекта на договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз

Категория: Правителствени
29.2.2012 г.Одобрено е издаването на държавна гаранция до 80,5 млн. лв. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Категория: Правителствени
29.2.2012 г.С промени в устройствените правилници на ИА „Медицински одит” и ИАТ се създават процедури за разглеждане на предложения и сигнали от гражданите

Категория: Правителствени
29.2.2012 г.От 105 на 98 се намаляват дирекциите „Бюро по труда”

Категория: Правителствени
29.2.2012 г.Въвеждат се законови ограничения за използването на сила от служителите на МВР

Категория: Правителствени
28.2.2012 г.Доходността на средносрочните ДЦК запази ниските си нива

Категория: Финанси
28.2.2012 г.ОПАК предоставя още 7 млн. лв. на централните администрации в подкрепа на електронното управление

Категория: Държавна администрация
28.2.2012 г.Президентът Росен Плевнелиев: България ще укрепи административния капацитет на местните власти

Категория: Държавна администрация