Новини

12.4.2012 г.Парламентът прие промени в ЗОП, свързани с отбраната и сигурността

Категория: Анализи
11.4.2012 г.Правителството прие Доклад за дейността на Съвета за административна реформа за 2011 г.

Категория: Държавна администрация
11.4.2012 г.МС отнема правото на управление върху имоти - публична държавна собственост от МВР, поради отпаднала необходимост

Категория: Правителствени
11.4.2012 г.МС одобри Искане за дерогация относно общата система на ДДС за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култ

Категория: Финанси
11.4.2012 г.България се присъединява към Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Правителствени
11.4.2012 г.Министерският съвет одобри отчета за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.

Категория: Правителствени
11.4.2012 г.Министерският съвет прие Конвергентна програма на Република България за периода 2012-2015 година

Категория: Правителствени
11.4.2012 г.Правителството предоставя общо 605 000 лв. допълнително по проекта „Виа Понтика”

Категория: Транспорт
11.4.2012 г.Правителството одобри Националната програма за реформи на Република България

Категория: Държавна администрация
11.4.2012 г.Правителството одобри изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Категория: Правосъдие и вътрешни работи