Новини

21.10.2013 г.251 БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ ПОЛУЧАВАТ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

21.10.2013 г.Нова кампания показва значението на земеделието в нашия живот

18.10.2013 г.Реализацията на междусистемните газови връзки ще ускори цялостното икономическо развитие на Югоизточна Европа

18.10.2013 г.Съдии, прокурори и следователи ще се обучават със средства по ОПАК

18.10.2013 г.Държавен фонд „Земеделие” приключи с процедурата по ранкиране на проекти по мерки 321, 322 и 313

18.10.2013 г.Красин Димитров се срещна с представители на Федерацията на корейските индустрии

17.10.2013 г.Ръст от 5.4% на чуждестранните туристи е отчетен през изминалия летен сезон

17.10.2013 г.Ръст от 5.4% на чуждестранните туристи е отчетен през изминалия летен сезон

17.10.2013 г.Ръст от 5.4% на чуждестранните туристи е отчетен през изминалия летен сезон

17.10.2013 г.Красин Димитров: Постигането на устойчива енергийна система е ключов елемент за икономическото развитие

  ...