Новини

30.10.2013 г.Нов закон ще регламентира работата на Министерството на вътрешните работи

30.10.2013 г.Комендантството на МО преминава на пряко подчинение на министъра на отбраната

30.10.2013 г.Още девет вещества са определени като наркотични

30.10.2013 г.Бюджет 2014 се стимулира икономическия растеж в средносрочен план

30.10.2013 г.Пенсиите през 2014 г. ще се осъвременяват по „швейцарското правило”

30.10.2013 г.Междуведомствена работна група ще координира разглеждането на инвестиционен проект „Дестинация Рила“

30.10.2013 г.Над 2,47 млрд. лв. са предвидени за здравноосигурителни плащания през 2014 г.

30.10.2013 г.Протокол за проведени консултации между МФ и НСОРБ по проекта за бюджет на Р България за 2014 г. в частта за общините

30.10.2013 г.Конструкцията на моста „Нова Европа“ не е застрашена

30.10.2013 г.Европейската комисия обявява второ издание на конкурса за социални иновации

  ...