Новини

30.10.2013 г.ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

29.10.2013 г.Новостите в общественото осигуряване на общинските съветници след последните промени в ЗМСМА

29.10.2013 г.Изпратени са уведомления на застрахователни брокери, които трябва да бъдат заличени от регистъра на ...

29.10.2013 г.Решения от заседание на КФН от 29 октомври 2013 г.

29.10.2013 г.Зам.-министър Янева участва в откриването на втория етап на завода за дограма в Костинброд

29.10.2013 г.МВР ще надгражда системата за ранно предупреждение и оповестяване с проект по ОПАК

26.10.2013 г.ПЕТЪР ЧОБАНОВ: ОТ БЮДЖЕТ 2014 ПЕЧЕЛЯТ И ХОРАТА, И БИЗНЕСЪТ

25.10.2013 г.Зинаида Златанова: Европейските фондове могат да допринесат за увеличаване на заетостта, конкурентоспособността и социалното сближаване

25.10.2013 г.European Council responds to Lampedusa tragedy

24.10.2013 г.Красин Димитров: Работим срокът на разплащане на държавата към бизнеса да се намали допълнително

  ...