Новини

24.10.2013 г.Драгомир Стойнев подкрепи общата индустриална програма за Европа в Париж

24.10.2013 г.Драгомир Стойнев подкрепи общата индустриална програма за Европа в Париж

24.10.2013 г.Анна Янева: Ще насърчаваме младите хора да бъдат предприемачи

24.10.2013 г.По инициатива на вицепремиера Зинаида Златанова утре ще се проведе работна среща за включването на С...

23.10.2013 г.Стартират обученията по 17 модула по проект “Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги

23.10.2013 г.Становище на НСОРБ по Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията ...

23.10.2013 г.International conference “Local decisions to global challenges”

23.10.2013 г.Анна Янева ще вземе участие в Европейския ден на предприемача

23.10.2013 г.През 2012 г. е намалял общият брой на трудовите злополуки, довели до смърт и инвалидност

23.10.2013 г.Доц. Асена Стоименова е избрана за член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти

  ...