Новини

23.10.2013 г.Още четири лечебни заведения получават акредитация за обучение на студенти и специализанти

23.10.2013 г.Линията на бедност за 2014 г. е определена на 251 лв.

23.10.2013 г.Увеличени са средствата за персонал на ДКЕВР

23.10.2013 г.Учреден е сервитут в полза на община Шумен за изграждане на водопровод

23.10.2013 г.Заместник-министър Тодор Чуров е определен за председател на българската част на две комисии

23.10.2013 г.Одобрена е българската позиция за редовно заседание на Европейския съвет

23.10.2013 г.Одобрени са резултатите от четири Съвета на ЕС

23.10.2013 г.Определен е концесионерът за добив на жилен кварц от находище „Белия камък”

23.10.2013 г.Георги Манлиев е новият представител на България в Борда на директорите на Европейския институт по публична администрация

23.10.2013 г.Окръжните съдилища ще бъдат първа инстанция по делата срещу юридически лица по Закона за административните нарушения и наказания

  ...