Новини

23.10.2013 г.Предлага се законова регламентация на размера на месечните, седмичните и дневни винетни такси за тежкотоварните автомобили

23.10.2013 г.Повишава се защитата на потребителите при сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние

23.10.2013 г.ПУБЛИКУВАН Е ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

23.10.2013 г.Измененията в евродиректива са отразени в Наредбата за излезлите от употреба МПС

23.10.2013 г.Оптимизират се процедури по Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната

23.10.2013 г.Одобрени са предприетите от министъра на финансите действия за поемане на външен държавен дълг

23.10.2013 г.Определен е редът за въвеждане на данни в Информационната система на Европол

23.10.2013 г.Нова наредба регламентира съдържанието и обхвата на цялостните и годишните работни проекти при търсене, проучване и добив на подземни богатства

23.10.2013 г.Одобрени са държавните гаранции и заеми за 2014 г.

23.10.2013 г.Цветан Китов е определен за председател на ДАТО

  ...