Новини

11.12.2013 г.Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.

11.12.2013 г.Правителството утвърди разходите за командировки за третото тримесечие на 2013 г.

11.12.2013 г.МВР освобождава щатни бройки за болница „Лозенец”

11.12.2013 г.Правителството ще подпомогне изпълнението на голям инвестиционен проект в Русе

11.12.2013 г.Осигурени са терени за строителството на обходния път на Враца и отсечка от АМ „Струма“

11.12.2013 г.Красин Димитров: България е втора в Европа и пета в света в класацията на най-привлекателните аутсорсинг дестинации

11.12.2013 г.България се присъединява към проект за снижаване на военните разходи при реализиране на инициативата Единно европейско небе

11.12.2013 г.България и Република Македония ще си сътрудничат за приложение на трудовото законодателство

11.12.2013 г.Одобрени са българските позиции за три Съвета на ЕС

11.12.2013 г.Прекратяват се две концесии за добив на подземни богатства

  ...