Новини

21.12.2013 г.Германски кораб ще осъществи научна експедиция в Черно море

21.12.2013 г.Одобрени са резултатите от два Съвета на ЕС

21.12.2013 г.ЕБВР ще подкрепи проект за въвеждане на система за електронни обществени поръчки

21.12.2013 г.Концесията върху плаж „Бутамята“ е продължена с правоприемника на досегашния концесионер

21.12.2013 г.Община Ивайловград получи 18 имота за изпълнение на местни социални и икономически дейности

21.12.2013 г.Предприети са мерки за продължаване на мониторинга в обекти, в които са приключили дейностите по добив и преработка на уранова суровина

21.12.2013 г.Отчуждени са частни имоти за изграждане на пътна инфраструктура

21.12.2013 г.С девет години е продължена концесията за добив на оловно-цинкови руди от находище „Петровица”

21.12.2013 г.Приета е стратегия за осигуряване на достъпни, качествени и устойчиви услуги за възрастните и хората с увреждания

21.12.2013 г.Въвеждат се по-високи глоби за малки количества контрабандни тютюневи изделия

  ...