Новини

21.12.2013 г.Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания ще се регистрират при облекчен режим

21.12.2013 г.Удължава се срокът на прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите

21.12.2013 г.Нова наредба гарантира по-добра защита на потребителите при организирани туристически пътувания

21.12.2013 г.Определен е редът за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти

21.12.2013 г.Отпада изискването заместник-началниците на ВМА да са завършили стратегически курс

21.12.2013 г.Ограниченията в командировъчните за служителите зад граница остават още една година

21.12.2013 г.Правителството отмени ПМС 207/2010

21.12.2013 г.Общините Перник и Септември получават допълнителни средства по бюджетите си за 2013 г.

21.12.2013 г.Потребителската такса за пенсионерите при посещение на лекар става 1 лв.

21.12.2013 г.Създават се условия за по-ефективно разходване на средствата за здравнонеосигурените лица

  ...