Новини

21.12.2013 г.За обезпечаване дейността на НРС са осигурени допълнителни 700 000 лв.

21.12.2013 г.Обучение

21.12.2013 г.Обява за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „ОТПЕЧАТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРЪЧНИЦИ”

21.12.2013 г.Общини, читалище и църква ще получат още 10,4 млн. лв. от ПРСР

20.12.2013 г.ЕSMA разяснява отчитането на борсово търгувани деривати по ЕМIR

20.12.2013 г.Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

20.12.2013 г.Публикувана е Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

20.12.2013 г.Данаил Папазов: БДЖ стартира система, която обхваща процеса по билетоиздаване от начало до край

20.12.2013 г.President Barroso at the European Council: 2013 A breakthrough year for EU economy

20.12.2013 г.Държавата води преговори за придобиване на дружеството "Ремотекс – Раднево" ЕАД

  ...