Новини

19.12.2013 г.Решения от заседание на КФН от 18 декември 2013 г.

19.12.2013 г.Фонд „Земеделие” одобри още 44 проекта по ПРСР

19.12.2013 г.Заместник-министър Киров представи Географската информационна система на българските пристанища

19.12.2013 г.Драгомир Стойнев: Насърчаваме и инвестиции, които стимулират растеж на износа

18.12.2013 г.Данни за застрахователния пазар към края на месец октомври 2013 г.

18.12.2013 г.Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от П...

18.12.2013 г.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора е една от целите в актуализираната Национална стратегия за младежта

18.12.2013 г.Национален план обобщава мерките за насърчаване на равнопоставеността между мъжете и жените

18.12.2013 г.Създава се Национален координационен механизъм по правата на човека

18.12.2013 г.Свидетелствата за професионална квалификация, издавани в Хърватия, ще се признават у нас

  ...