Новини

18.12.2013 г.Васил Велев заменя Григор Димитров като представител на работодателите в УС на Сребърния фонд

18.12.2013 г.Увеличени са средствата за персонал в Министерството на правосъдието за сметка на разходите за издръжка

18.12.2013 г.Красин Димитров: За България сътрудничеството и обменът на опит с Израел са от съществен интерес

18.12.2013 г.Осигурени са средствата за заплати в дипломатическите ни представителства

18.12.2013 г.Одобрена е българската позиция по тълкувателно дело на Съда на ЕС

18.12.2013 г.Общините Шумен и Твърдица получават държавни имоти за местни социални нужди

18.12.2013 г.Одобрен е типов договор за взаимно насърчаване на инвестициите между България и трети държави

18.12.2013 г.Одобрени са резултатите проведен Съвет по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

18.12.2013 г.Изпълняват се условията по концесията за добив на блатно кокиче

18.12.2013 г.Прекратяват се два концесионни договора за добив на строителни материали

  ...