Новини

31.5.2014 г.Издадена бе 100 000-та виза за тази година на руски гражданин

31.5.2014 г.Министерският съвет одобри проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

30.5.2014 г.Зам.- министър Бранимир Ботев и проф. Талеб Рифай участваха в кръгла маса „СПА и морски туризъм във Варна”

30.5.2014 г.Бранимир Ботев: Новата линия Варна - Истанбул изгражда международен мост, който ще допринесе за ръста на българския туризъм

30.5.2014 г.НСОРБ призовава българските общини да се присъединят към Хартата за многостепенно управление на Комитета на регионите

30.5.2014 г.Заместник-министър на финансите ще бъде заместник-председател на Съвета по децентрализация

30.5.2014 г.Обща оценка „добра” получават системите за финансово управление и контрол в публичния сектор

30.5.2014 г.От есента на 2014 г. е осигурено целодневното обучение и за децата от V клас

30.5.2014 г.Три сдружения на хора с увреждания са признати за представителни организации на национално равнище

30.5.2014 г.Заместник-министър на финансите ще бъде заместник-председател на Съвета по децентрализация

  ...