Новини

30.10.2015 г.Първа процедура по ОПОС 2014-2020 в областта на биоразнообразието

30.10.2015 г.УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап...

30.10.2015 г.ПРОВЕДЕ СЕ СЕМИНАР ЗА РАЗВИВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИТЕТИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

30.10.2015 г.Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

30.10.2015 г.Определени са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

30.10.2015 г.Правителството одобри проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

30.10.2015 г.Финансово е осигурено провеждането на международен форум по линия на Азиатско-Европейския диалог

30.10.2015 г.Правителството одобри проектозакона за бюджета на НЗОК

30.10.2015 г.Одобрена е позицията на България по дело на Съда на Европейския съюз

30.10.2015 г.Размерът на линията на бедност през 2016 г. е 300 лева

  ...