Новини

30.11.2015 г.УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на ...

30.11.2015 г.1 ДЕКЕМВРИ – ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

30.11.2015 г.УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната ком...

30.11.2015 г.Божидар Лукарски: Имаме амбициозната цел до 2020 г. делът на разходите за научно-изследователска и развойна дейност да достигне 1.5% от БВП

30.11.2015 г.Министeрство на икономиката организира кръгла маса на тема: „Популяризиране на Иновационна стратеги...

30.11.2015 г.Министър Лукарски: Първите 202 договора по програма „Иновации и конкуренттоспособност“ ще бъдат сключени до Коледа

27.11.2015 г.Любен Петров: Създаването на публичен регистър на фирмите от мебелната и дървообработваща промишленост е приоритет за нас

27.11.2015 г.По четири почивни дни през март, май и септември ще има през 2016 г.

27.11.2015 г.Бригаден генерал Валентин Кръстев е номиниран за длъжност в Сухопътното командване на НАТО в Измир

27.11.2015 г.Одобрена е нова тарифа за таксите, събирани по Закона за контрол върху наркотичните вещества

  ...