Новини

22.7.2015 г.Закрива се село Бедрово в община Черноочене

22.7.2015 г.Д-р Анастасия Мозер е предложена за награждаване с орден „Стара планина"

22.7.2015 г.В периода 2008 - 2014 г. България е спестявала годишно по 6474 GWh електроенергия

22.7.2015 г.Осъвременяват се Списъкът на продуктите, свързани с отбраната и Списъкът на изделията и технологиите...

22.7.2015 г.Дирекция „Добро управление“ в Министерския съвет е определена за подкрепящо звено по програма „Инициативи за обществено здраве“

22.7.2015 г.Увеличават се стипендиите за част от чуждестранните студенти у нас

22.7.2015 г.Усъвършенства се моделът на финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

22.7.2015 г.Осигурени са средства, които България ще внесе в доверителния фонд за поддържане на Афганистанските сили за сигурност

22.7.2015 г.Община Смолян получава държавни имоти за изграждане на регионално депо за отпадъци

22.7.2015 г.Вицепремиерът Калфин ще подпише Споразумение в сферата на социалната сигурност между България и Квебек