Новини

29.1.2016 г.Министър Лукарски: Автомобилната индустрия е основен двигател за ръст на икономиката ни

29.1.2016 г.Заместник-министър Любен Петров връчи наградата на Германската икономика в България за 2015 г. в категория „голямо предприятие“

29.1.2016 г.Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на...

28.1.2016 г.СТАРТИРАТ ПЪРВИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

28.1.2016 г.Покана за участие в обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по схе...

28.1.2016 г.Увеличаване на стокообмена и засилване на икономическите връзки са приоритет в двустранните ни отношения с Русия

27.1.2016 г.МИ и МРРБ са определени да излъчат свои представители за членове на УС на Националната агенция за професионално образование и обучение

27.1.2016 г.Прецизират се критериите за допустимост на сградите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

27.1.2016 г.Определен е размерът на таксата за въведена нова услуга по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

27.1.2016 г.Отчуждават се частни имоти за модернизация на пътя до Калотина

  ...