Новини

27.1.2016 г.Създава се механизъм за сътрудничество в областта на отбраната между България и Аржентина

27.1.2016 г.Правителството одобри законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители

27.1.2016 г.Гарантира се прозрачна и обективна процедура за признаване на представителност на синдикални и работодателски организации

27.1.2016 г.Осигурява се допълнителен административен капацитет в МОН, в МО се сливат две дирекции

27.1.2016 г.Одобрена е Годишната програма за участие на България в процеса на вземане на решения на ЕС

27.1.2016 г.Центърът за оценка на риска към БАБХ се преструктурира

27.1.2016 г.В София ще се проведе Петнадесетото заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

25.1.2016 г.УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на ...

21.1.2016 г.България и Унгария ще създадат междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество

21.1.2016 г.Министър Лукарски даде старт на програма „Модерният бизнес“ за технологично обновление на малки и средни предприятия

  ...