Новини

31.5.2016 г.Малките предприятия създават 41.7% от добавената стойност в България

30.5.2016 г.Зам.-министър Любен Петров ще съпредседателства Четвъртото заседание на двустранните българо-румънски консултации за икономическо сътрудничество

26.5.2016 г.350 деца гледаха спектакъла „Яко е да си е еко“ с Рачков и Зуека в Пловдив

26.5.2016 г.240 млн. лева за водния сектор от ОПОС 2014-2020 влизат във Фонда на фондовете

26.5.2016 г.НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

26.5.2016 г.Министър Василева ще присъства на спектакъла „Яко е да си еко“ в Пловдив

25.5.2016 г.Годишна програма на тематичните курсове и допълнителните форми за обучение на синдиците за 2016 г.

25.5.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Над 50% е ръстът на износа на специална продукция през 2015 година

25.5.2016 г.УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи за прием на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

25.5.2016 г.Община Павел баня получава държавни имоти за благоустрояване на парковата зона на града

  ...