Новини

11.5.2016 г.Актуализирани са звена, ангажирани в администрирането в България на системата на собствените ресурси на ЕС

11.5.2016 г.Правителството одобри проект на нов закон за независимия финансов одит

11.5.2016 г.Възнагражденията на нова категория служители ще бъдат възстановявани от техническата помощ на два фонда

11.5.2016 г.Одобрена е промяна в Правилника за издаване на българските лични документи

11.5.2016 г.Република Словения ще има почетно консулство в София

11.5.2016 г.Улеснява се процедурата по учредяване на сдруженията за напояване

11.5.2016 г.Въвежда се нова схема за държавна помощ за намалена акцизна ставка на газьола

11.5.2016 г.Гинче Караминова временно ще изпълнява длъжността областен управител на Пазарджик

9.5.2016 г.ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ 28 МЛН. ЛВ. ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ КАПАЦИТЕТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

5.5.2016 г.„На лов за съкровища“ в европейските региони – открийте ги и в България!

  ...