Новини

25.5.2016 г.Министерствата на отбраната на България и Унгария ще си сътрудничат в областта на военната география

25.5.2016 г.За ратификация е предложено споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на сирийската криза

25.5.2016 г.Одобрени са резултатите от заседанията на българо-руската и българо-иранската комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество

25.5.2016 г.Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

25.5.2016 г.Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

25.5.2016 г.Германия и България подготвят споразумение за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти у нас

25.5.2016 г.Утвърдено е Споразумението между АЯР и Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния

25.5.2016 г.Приет е годишният национален доклад за състоянието на околната среда

25.5.2016 г.Одобрена е методология за преразпределяне на ресурса в рамките на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020

25.5.2016 г.Министър Зорница Русинова ще ръководи тристранната делегация за сесията на Международната конференция на труда

  ...