Новини

25.5.2016 г.Регламентира се процедура за избор на НПО и представители на академичната общност в комитетите за наблюдение на европейските програми

25.5.2016 г.Приет е нов устройствен правилник на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

25.5.2016 г.Закрива се териториалната дирекция „Държавен резерв“ в Стара Загора

25.5.2016 г.Офелия Кънева ще ръководи работата на ДАЗД

25.5.2016 г.Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към МРРБ определена за Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“

25.5.2016 г.Одобрен е проект на нов Закон за концесиите

25.5.2016 г.Приет е Годишният доклад за състоянието на националната сигурност

25.5.2016 г.Нов заместник-министър на земеделието и храните ще координира прилагането на Общата политика по риба...

25.5.2016 г.Спектаклите „Яко е да си еко“ с Рачков и Зуека ще са в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Пловдив и София

20.5.2016 г.ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕК И КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС ПОСЕТИХА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО НА ХАСКОВО

  ...