Новини

20.5.2016 г.364 МЛН.ЛВ. ЗА ОТПАДЪЦИ ПО НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

19.5.2016 г.14 ПРОЦЕДУРИ ЗА 988 МЛН. ЛВ. ОТКРИТИ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“ ПРЕЗ 2015 Г.

19.5.2016 г.Усвоените средства по ОП "Транспорт" 2007-2013 г. са 97 %

18.5.2016 г.ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОЦЕНЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО УСИЛИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ПРИ АДРЕСИРАНЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ 2015 Г.

18.5.2016 г.Министър Лукарски: София Тех Парк трябва да бъде развиван в тясно сътрудничество с научните среди

18.5.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертни позиции в дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"

18.5.2016 г.Зам.-министър Везиева: През последните години се наблюдава трайна тенденция на нарастване на стокообмена между България и Франция

18.5.2016 г.Нараства интересът на словенския бизнес към България

17.5.2016 г.Европейският инвестиционен фонд стартира процедурaта за заявяване на интерес от финансови посредници...

17.5.2016 г.Министър Лукарски: България има потенциал за създаване на производства с висока добавена стойност

  ...