Новини

17.5.2016 г.ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: ОПРОСТЯВАНЕТО Е ВЪПРОС НА ДОСТЪП. ТРЯБВА ДА ПРЕМАХНЕМ ВСИЧКИ ИЗЛИШНИ СПЪНКИ ПРЕД БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

17.5.2016 г.Одобрен е проектодоговорът за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй“

17.5.2016 г.Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към месец март е положително в размер на 1 8636 млн. лв.

17.5.2016 г.Държавата гарантира 50 млн. лв. за студентски кредити през 2017 г.

17.5.2016 г.Отпуснати са 213 570 лв. за стипендии по Програмата за насърчаване на деца с изявени дарби

17.5.2016 г.Обособяват се допълнителни складови площи на пристанищен терминал Бургас-Запад

17.5.2016 г.Междуправителствената българо-белоруска комисия ще заседава в началото на юни в Бургас

17.5.2016 г.Одобрен е проект на спогодба за дейността на Висшето училище на Франкофонията за администрация и управление

17.5.2016 г.Правителството одобри предоставянето на четири концесии за добив на природни богатства

17.5.2016 г.Правителството се запозна с резултатите от три заседания на Съвета на ЕС

  ...