Новини

17.5.2016 г.Одобрено е Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Южноафриканската общност за развитие

17.5.2016 г.Правителството предлага 15 дейци на културата и изкуството да бъдат наградени с ордени

17.5.2016 г.Възнагражденията на военнослужещите, участващи в мироподдържащи операции, се регламентират с решенията за разрешаване на участие в операциите

17.5.2016 г.Създават се условия за повишаване на ефикасността на Оперативната програма за храни на най-нуждаещите

17.5.2016 г.България одобри протокола за присъединяване на Черна гора към Северноатлантическия договор

17.5.2016 г.За ратификация се предлагат гаранционните споразумения с ЕБВР и с МБВР за заема на ФГВБ

17.5.2016 г.Разширяват се инструментите за предоставяне на официална помощ за развитие

17.5.2016 г.Утвърден е българо-индийски меморандум за разбирателство в сферата на въздушния транспорт

17.5.2016 г.Правителството отпусна 5,37 млн. лв. за оборудване и офис техника на софийските районни съд и прокуратура

17.5.2016 г.Открива се процедура за концесиониране на летище София

  ...