Новини

13.5.2016 г.Зам.-министър Даниела Везиева: Насърчаваме иновационната активност на младите хора в България

13.5.2016 г.Български и японски фирми ще създават партньорства по електронен път

12.5.2016 г.България подкрепя Япония за търговското споразумение с ЕС

12.5.2016 г.Зам.-министър Даниела Везиева ще участва в дискусия "Предизвикателства пред младежката предприемчивост" в Русе

11.5.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПО-ПРЕЦИЗНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ Е СТЪПКА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА

11.5.2016 г.Япония с интерес към технологии и биопродукти от България

11.5.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПО-ПРЕЦИЗНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ Е СТЪПКА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА

11.5.2016 г.Одобрен е Национален план за действие за интегриране на ромите за периода 2015-2020 г.

11.5.2016 г.Приета е Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

11.5.2016 г.Отменена е неактуалната програма за насърчаване на потреблението на биогорива

  ...