Новини

28.6.2016 г.Министър Ивелина Василева дава старт на втора фаза от проекта за водния цикъл на Шумен

28.6.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Все по-качествени и перспективни проекти кандидатстват по ОПИК

28.6.2016 г.УО НА ОПРЧР ПУБЛИКУВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА ...

28.6.2016 г.Зам.-министър Везиева откри приемна на КЗП в к.к. Златни пясъци

28.6.2016 г.Зам.-министър Даниела Везиева: Имаме силни търговски взаимоотношения с Великобритания, които, надявам се, ще се запазят

28.6.2016 г.През 2015 г. са изплатени над 1,343 млрд. лв. по ПРСР 2007-2013 г.

28.6.2016 г.Правителството прие доклада за състоянието на администрацията през 2015 г.

28.6.2016 г.Разплащателните, банковите и застрахователните услуги отпадат от Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

28.6.2016 г.Заместник-началникът на отбраната генерал-майор Атанасов е предложен за удостояване със звание генер...

28.6.2016 г.Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по четири дела срещу България

  ...