Новини

28.6.2016 г.Правителството предостави на общините над 26 млн. лв. за образователни дейности

28.6.2016 г.Община Перник получава държавни имоти за осигуряване па социални жилища

28.6.2016 г.В Пловдив ще бъде открито почетно консулство на Чехия

28.6.2016 г.За ратификация е предложено техническото споразумение за Европейския център за тактически въздушен транспорт

28.6.2016 г.За ратификация е предложен меморандумът за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция

28.6.2016 г.Преговаряме с Оман за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически, специални и служебни паспорти

28.6.2016 г.Министър Московски ще подпише българо-украинската спогодба за експлоатацията на железопътните фериботи между двете страни

28.6.2016 г.Одобрен е Протоколът за привилегиите и имунитета на Единния патентен съд

28.6.2016 г.Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

28.6.2016 г.Правителството одобри предоставянето на две концесии за добив на природни богатства

  ...