Новини

28.6.2016 г.Утвърдени са промени в класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми на първостепенните разпоредители с бюджет

28.6.2016 г.Правителството предлага промени в законите за отбраната и въоръжените сили, за резерва и за Военна полиция

28.6.2016 г.Правителството одобри проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

28.6.2016 г.Български и американски части ще проведат съвместно обучение за противодействие на наркотиците и тероризма

28.6.2016 г.Определен е редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фондовете „Убежище, миграц...

28.6.2016 г.Правителството пренасочи 7 млн. лв., предоставени на Столична община, за разширението на основен пътен възел в участък от бул. „Черни връх“

28.6.2016 г.ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ е определена за управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г.

28.6.2016 г.ВСС получава 6,9 млн. лв. за поддръжка на сградите на съдебната власт

28.6.2016 г.С нова конвенция на Съвета на Европа се гарантира безопасността по време на спортни мероприятия

28.6.2016 г.С две години се удължава срокът на заемното споразумение с МБВР по проекта за развитие на общинската инфраструктура

  ...