Новини

28.6.2016 г.Одобрена е позицията на България по дело на Съда на ЕС

28.6.2016 г.Одобрена е българската позиция за участие в заседанието на Европейския съвет

27.6.2016 г.Зам.-министър Везиева: Отчитаме все по-висока активност на малкия и среден бизнес от Русенски регион в използването на европейските средства

27.6.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Готови сме за конкретни бизнес-инициативи между България и Узбекистан

24.6.2016 г.София и Югозападния район са лидери по брой сключени договори в процедурите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ 2014-2020

24.6.2016 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия

24.6.2016 г.Зам.-министър Везиева ще участва в информационен ден по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в Русе

23.6.2016 г.Зам.-министър Любен Петров ще участва в информационен ден по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в София

23.6.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Пловдивска област е втора по активност в процедурите по ОПИК 2014-2020

23.6.2016 г.Одобрени са 44 проекта по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония

  ...