Новини

22.6.2016 г.България и Украйна ще си сътрудничат в сферата на младежката политика

22.6.2016 г.България и Украйна ще си сътрудничат в сферата на младежката политика

22.6.2016 г.На законово ниво се регламентира обособяването в основен и допълнителен пакет на медицинската помощ, гарантирана от НЗОК

22.6.2016 г.На законово ниво се регламентира обособяването в основен и допълнителен пакет на медицинската помощ, гарантирана от НЗОК

22.6.2016 г.Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие е съгласуван с последните законови промени

22.6.2016 г.Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие е съгласуван с последните законови промени

22.6.2016 г.Приети са нормативни актове, предвидени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

22.6.2016 г.Приети са нормативни актове, предвидени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

22.6.2016 г.Одобрен е съставът на българската делегация за срещата на най-високо равнище на НАТО във Варшава

22.6.2016 г.Одобрен е съставът на българската делегация за срещата на най-високо равнище на НАТО във Варшава

  ...