Новини

28.7.2016 г.Министър Лукарски: Разширяването на Язаки с трети завод у нас изпраща силно послание за предимствата на България като инвестиционна локация

28.7.2016 г.Лиляна Павлова: Повишава се интересът към Националната програма за енергийна ефективност

27.7.2016 г.Започна приемът на проекти за модернизация на аквакултурни стопанства

27.7.2016 г.Министър Лукарски ще направи първа копка на нов завод на „Язаки България“

27.7.2016 г.Изменени са устройствените правилници на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

27.7.2016 г.Правителството увеличи дела на държавата като едноличен собственик на капитала на „Национален д...

27.7.2016 г.Правителството увеличи дела на държавата като едноличен собственик на капитала на „Национален д...

27.7.2016 г.В министерствата са изградени вътрешни системи за мониторинг и управление на корупционния риск

27.7.2016 г.В министерствата са изградени вътрешни системи за мониторинг и управление на корупционния риск

27.7.2016 г.Правителството прехвърли на общините Пловдив и Варна държавните акции от „Международен панаир Пловдив“ АД

  ...