Новини

31.8.2016 г.Премиерът поема функциите на национален координатор за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС

31.8.2016 г.Правителството предоставя над 14 млн. лв. на общините по образователни програми

31.8.2016 г.Запазва се консервативният подход за управление на активите на Сребърния фонд

31.8.2016 г.Общините Чирпан, Бяла Слатина, Кнежа и Завет получиха собствеността върху училища

31.8.2016 г.Отпускат се 216 730 лв. за рехабилитация на ветерани от войните

31.8.2016 г.Актуализира се споразумението между България и Гърция по отношение на ядрената безопасност

31.8.2016 г.България възразява срещу резерва, направена от Сомалия по Конвенцията за правата на детето

31.8.2016 г.Над 33 хил. лв. ще бъдат инвестирани в проучване на подземни богатства в община Долни Дъбник

31.8.2016 г.99 деца ще получат персонални пенсии

31.8.2016 г.Приета е актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър

  ...