Новини

3.8.2016 г.Определени са принципите, целите и задачите на българската политика за развитие и хуманитарна помощ до 2019 г.

3.8.2016 г.Одобрено е изпълнението на територията на България на Пакета от способности „Отбранителни и нап...

3.8.2016 г.Утвърдени са нови образци на издаваните от ДАБ регистрационни карти

3.8.2016 г.2,4 млн. лв. се предоставят за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските и държавни детски градини и училища

3.8.2016 г.Отпуснати са 126 хил. лв. за заплащане на услуги, предоставени на ветерани и военноинвалиди

3.8.2016 г.Общините Хасково и Ябланица получават имоти за социални дейности и читалище

3.8.2016 г.Научно-изследователски кораб ще проведе експедиция в българската акватория

3.8.2016 г.Утвърден е българо-кипърски меморандум за сътрудничество при опазване на движимите културни ценности

3.8.2016 г.България ще организира в края на 2016 г. първия Международен конгрес на световните цивилизации и модерен туризъм

3.8.2016 г.Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС

  ...