Новини

31.8.2016 г.Отменен е правилникът за прилагане на Закона за митниците

31.8.2016 г.Българите в чужбина ще могат да подават заявления за подмяна на свидетелство за управление на МПС чрез системата за електронни услуги на МВнР

31.8.2016 г.Утвърдени са промени по бюджета на МРРБ

31.8.2016 г.Устройственият правилник на ДАБ е съгласуван с промените в Закона за убежището и бежанците

31.8.2016 г.България ще подкрепи назначаването на 13 съдии и генерален адвокат в Съда на ЕС

31.8.2016 г.Одобрен е отчетът за изпълнението в периода май-юли на Плана на подготовката на Българското председателство

31.8.2016 г.Приет е Устройственият правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига

31.8.2016 г.Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета по земеделие и рибарство

31.8.2016 г.Агенция „Митници“ ще предоставя на ДФЗ финансов ресурс за изплащане на държавната помощ по...

31.8.2016 г.Александър Манолев е назначен за председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

  ...