Новини

24.8.2016 г.Одобрени са резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

24.8.2016 г.Ще бъдат издадени две разрешения за проучване на подземни богатства

24.8.2016 г.Одобрени са правителствените становища по две конституционни дела

24.8.2016 г.България и Япония ще си сътрудничат в областта на спорта

24.8.2016 г.Приети са Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и програма за изпълнението й до 2019 г.

24.8.2016 г.Отменено е възрастовото ограничение за научно-преподавателски състав при настаняване в студентски общежития

24.8.2016 г.България и САЩ ще изпълняват мисия по Air Policing

24.8.2016 г.Усъвършенства се контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс при финансиране на проект...

24.8.2016 г.Изменени са три наредби във връзка с промени в Закона за медицинските изделия

24.8.2016 г.Правителството измени устройствения правилник на ИА „Сертификационен одит от средствата от европейските земеделски фондове“

  ...