Новини

17.8.2016 г.Одобрени са резултатите от шестата сесия на българо-белоруската междуправителствена комисия

17.8.2016 г.МС одобри резултатите от участието на българската делегация в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

17.8.2016 г.Правителството прие Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

17.8.2016 г.ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪС...

17.8.2016 г.Преструктурират се администрациите на ДАМТН и КЗП

17.8.2016 г.Приет е правилник за работата на Координационния съвет по водите

17.8.2016 г.Членовете на структури на НАТО в България няма да заплащат такси, събирани от МВР

16.8.2016 г.ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИ...

16.8.2016 г.Министър Лукарски ще открие нова галванична линия във ВМЗ-Сопот

15.8.2016 г.Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ получи акредитация за Управлява...

  ...