Новини

13.9.2016 г.Приет е отчетът за напредъка в изпълнението на Плана с мерките за подобряване на инвестиционната среда

13.9.2016 г.България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в туризма

13.9.2016 г.България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в туризма

13.9.2016 г.Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

13.9.2016 г.Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

13.9.2016 г.Правителството освободи Веселин Пенев като областен управител на София-град

13.9.2016 г.Правителството освободи Веселин Пенев като областен управител на София-град

13.9.2016 г.Държавата ще подпомага децата с най-тежки увреждания с по 930 лева месечно

13.9.2016 г.Държавата ще подпомага децата с най-тежки увреждания с по 930 лева месечно

13.9.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертни позиции в дирекция "Финанси и управление на собствеността"

  ...