Новини

13.5.2020 г.

Обявление от Комисията за избор на СРГО за гласуване за членове на съвета

Категория: Възможности

Във връзка с постъпили запитвания  до Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове на СРГО, Комисията уточнява, че окончателните  списъци са на организациите, чиято регистрация е одобрена за участие в процедурата за избор, и на организациите,  чиято регистрация е одобрена за кандидатиране за членове на Съвета, са публикувани на Платформата -  https://voting.government.bg/. Комисията е  направила обявления за това на 20 март и на 27 април 2020 г. 
 
Към настоящия момент процедурата е на етап гласуване за одобрените кандидати за членове Съвета, поради което възражения и/или искания за промяна в публикуваните списъци не се разглеждат.
 
Информация за резултатите от гласуването ще се публикува на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg