Новини

9.4.2021 г.

Комитетът за регулаторен контрол към Европейската комисия публикува доклада си за 2020 г.

Категория: Европейски въпроси

Годишният доклад за 2020 г. е фокусиран върху тенденциите в качеството на оценките на въздействието, разгледани от Комитета през 2020 г. Тези оценки на въздействието подкрепиха първите инициативи на Комисията на фон дер Лайен. В доклада се коментират предизвикателствата пред осигуряването на съгласуваност между взаимосвързаните инициативи и въздействието на пандемията от COVID-19 върху предложенията на Комисията.
 
Комитетът за регулаторен контрол е независим орган на Комисията, който съветва комисарите. Комитетът играе главна роля при контрола на качеството и подпомага Комисията в работата ѝ по оценки на въздействието и оценяване. Комитетът разглежда и изготвя становища и препоръки по всички проекти на оценки на въздействието на Комисията, както и във връзка с важни оценки и проверки за пригодност на съществуващото законодателство.
 
Докладът е достъпен онлайн на този адрес https://ec.europa.eu/info/publications/regulatory-scrutiny-board-annual-report-2020_en