Новини

14.6.2021 г.

Публикувана е последваща ОВ на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Категория: Оценка на въздействието

В специалната секция на Портала за обществени консултации за извършени последващи оценки на въздействието е публикувана последваща оценка на въздействието на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.