Новини

24.11.2021 г.

Публикуван е превод на английски език на двете ръководства за извършване на оценка на въздействието

Категория: Анализи

Публикуван е превод на английски език на двете ръководства за извършване на оценка на въздействието.

 

Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието е прието с Решение № 728 на Министерския съвет от 05 декември 2019 г. Документът е наличен на български и английски език на този адрес.
 
Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието е прието с Решение № 885 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г. Документът е наличен на български и английски език на този адрес.
 

** Преводът на английски език на документите е извършен от Центъра за оценка на въздействието на законодателството по собствена инициатива и е публикуван на Портала за обществени консултации с негово съгласие.