Новини

31.5.2022 г.

Открита е консултация на проект на ПМС за организация и координация за присъединяване на РБ към ОИСР

Категория: България в ОИСР

На 25 януари 2022 г. Съветът на ОИСР взе решение за откриване на разговори за присъединяване към Организацията с 6-те страни кандидатки, между които и България, която официално прие отправената покана за започване на разговори за членство.
 
С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда създаване на организация и координация за разпределение на отговорностите и на начина на взаимодействие между институциите, с цел осигуряване на максимална ефективност в процеса на разговори за присъединяване.
 
Проектът на ПМС стъпва върху създадения през 2017 постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на Република България към ОИСР под председателството на министъра на външните работи.
 
Обществената консултация се провежда в периода 31 май - 14 юни 2022 г. Повече информация, както и самата консултация, можете да видите на ТУК.