Новини

16.6.2022 г.

Съветът за административната реформа взе решения относно оценка на въздействието

Категория: Оценка на въздействието

На 14 юни 2022 г. се проведе заседание на Съвета за административната реформа. На него бяха взети няколко решения, свързани с оценка на въздействието, както следва:

 

- Решение № 9: Одобрява Годишния доклад за оценка на въздействието за 2021 г.

Докладът разглежда теми, свързани с оценка на въздействието, провеждане на обществените консултации и изработването на нормативните актове, като основната му цел е да направи изводи и да търси разследващи стъпки за подобряване на елементите. С годишния доклад можете да се запознаете тук.

 

- Решение № 10: Одобрява правила за наблюдение на изпълнението на Решение № 218 на Министерския съвет от 7 април 2022 г.

Основната цел на Решението е ангажирането на повече собствен аналитичен ресурс на администрацията в процеса на извършване на оценка на въздействието. За постигнаето на целта министрите трябва да организират извършването на: поне една цялостна предварителна оценка на въздействието на законопроект, който ще бъде предложен за разглеждане от Министерския съвет през 2022 г.; поне една последваща оценка на въздействието на закон от своята област на политика през 2022 г. Повече информация, както самото РМС № 218 и правилата за наблюдение на изпълнението му, можете да намерите тук.

 

- Решение № 12: Създава Експертна мрежа за оценка на въздействието към Съвета за административната реформа

Експертната мрежа се състои от представители на членовете на Съвета за административната реформа, представители на неправителствени организации и други институции. Тя обсъжда проблеми и споделя добри практики свързани с извършването на оценка на въздействието, провеждането на обществени консултации и изработването на нормативни актове.

 

Повече информация за Съвета за административната реформа можете да намерите тук.