Новини

16.11.2018 г.

Изпълнява се проект "Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация

Категория: Държавна администрация

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Успешното изпълнение на проекта ще осигури необходимите механизми и инструменти за провеждането - за първи път в България - на централизиран подбор на кадри за администрацията, предвиден с промените в Закона за държавния служител през 2016 г. Дейностите по проекта са хармонизирани с европейските тенденции в управлението на човешките ресурси. Водещи цели са подобряването на обективността и прозрачността на подбора на служители и популяризиране на възможностите за работа в държавната администрация. В рамките на проекта ще бъдат разработени тестове за общи компетентности, за основни познания и за компютърни умения на кандидатите за държавна служба, както и необходимата технологична платформа за електронното им провеждане.

 

На 15 ноември 2018 г. в „София сити хотел“, ул. „Стара планина“ №6, се проведе встъпително публично събитие по проекта. Представена бе информация за изпълнението на основните дейности към момента.