Новини

10.2.2020 г.

Възможности за обучение в областта на оценка на въздействието през 2020 г.

Категория: Възможности

Част от Каталога за обучения за 2020 г. на Института по публична администрация са две обучения в областта на обществените консултации и оценката на въздействие.

 

Курсът "Предварителна оценка на въздействието" е насочен към практическото извършване на оценка на въздействието. Той е част от група курсове, насочени към създаване на умения за разработване на публични политики и законодателство, които в максимална степен отговарят на потребностите и интересите на обществото. В обучението се поставя акцент върху Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието, прието с Решение № 728 на Министерския съвет от 5.12.2019 г., като се разглеждат разликите между частична и цялостна предварителна оценка на въздействието, запознаване с ключовите аналитични стъпки и прилагане на основните методи за анализ на въздействията.

 

Акцент на новия курс "Обществени консултации и гражданска ангажираност" е представяне на планирането, провеждането и оценката на обществените консулрации, съобразно новите положения в актуализираните Стандарти за провеждане на обществени консултации, одобрени от Съвета за административната реформа на 16.09.2019 г. В курса ще залегне и темата за консултациите при извършване на оценка на въздействието на нормативни актове. В рамките на курса ще бъдат представени иновативни инструменти за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking).
 
Повече информация за всички обучения на Института по публична администрация, може да бъде намерена в Каталог 2020