Новини

12.2.2020 г.

С електронно гласуване ще бъде избран първият Съвет за развитие на гражданското общество

Категория: Възможности

На 20 февруари започва регистрацията на неправителствените организации, желаещи да участват в избора на първия у нас Съвет за развитие на гражданското общество /СРГО/.
 
Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики, подкрепящи развитието на гражданското общество. Той ще се състои от 15 членове - 14 представители на неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател - вицепремиерът Томислав Дончев. Повече информация за Съвета може да намерите в приложения по-долу файл.
 
Процедурата за избор ще се извърши чрез уеб-базирана електронна платформа – voting.government.bg/
 
Информация за процедурата, за етапите на регистрация и гласуване ще се публикува на Портала за обществени консултации и на Информационния портал за неправителствени организации – ngobg.info