Новини

11.3.2020 г.

Приключване на процеса на регистрация за участие в процедурата за избор на членове на СРГО 2020

Категория: Възможности

Във връзка с отправена покана на 20 февруари 2020 г. за регистрация за участие в процедурата за избор на членовете на Съвета за развитие на гражданското общество, Секретариатът на Съвета уточнява, че Платформата  https://voting.government.bg ще бъде затворена за регистрация на 12 март в 23.59 часа.
 
За последващите, след приключване на регистрацията, действия от страна на Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор ще се публикува информация на Портала за обществени консултации и на други интернет-портали и информационни сайтове, с цел популяризиране и информиране за избора на първия Съвет за развитието на гражданското общество.
 
От Секретариата на Съвета за развитие на гражданското общество